Nezaradené

74 burín Mlynského náhonu

V pondelok 22. júla 2019 sme uskutočnili úvodné stretnutie s občanmi s názvom “Obnovme Mlynský náhon”. Dovolím si k stretnutiu napísať niekoľko poznámok. Záujem o obnovu Mlynského náhonu Vysoký záujem…
Mlynský Náhon
30. júla 2019
Nezaradené

Premeny Mlynského náhonu

Ing. Otakár Hrabovský je Košičan a odborník v oblasti vodohospodárskych stavieb. Je zároveň svedkom premien Mlynského náhonu a členom kolektívu, ktorý projektoval jeho súčasnú podobu. Mlynský náhon v podobe, keď…
Patrik
28. apríla 2019
Nezaradené

Mlynský náhon očami jeho správcu

Rozhovor o prevádzke, o súčasnom stave, problémoch a nákladoch na údržbu Mlynského náhonu nám poskytla zastupujúca riaditeľka Správy mestskej zelene Ing. Marta Popríková. Ako dlho sa Správa mestskej zelene stará…
Patrik
25. apríla 2019
Nezaradené

Prírodné prostredie Košíc a okolia

O prírodnom prostredí Košíc, potrebe vody v meste a o Mlynskom náhone sme sa zhovárali so známym botanikom Ing. Robertom Gregorekom. Pán Gregorek, široká verejnosť vás pozná ako neúnavného obhajovateľa…
Patrik
28. februára 2019