Darujte nám 2% z vašej dane

Darovaním 2% dane z príjmu pomôžete
realizovať projekt obnovy Mlynského náhonu
v Košiciach.

Údaje
o prijímateľovi

IČO: 52254496
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Názov: MLYNSKÝ NÁHON, O. Z.
Ulica: GAŠTANOVÁ
Číslo: 492/9
PSČ: 04001
Obec: KOŠICE

Záznam v Notárskom centrálnom registri určených osôb.

Ako darovať
2% dane z príjmu

2% dane z príjmu môžu darovať:

  • zamestnanci,
  • fyzické osoby s daňovým priznaním typu A,
  • fyzické osoby s daňovým priznaním typu B,
  • právnické osoby.

Podrobné informácie o spôsobe poukázania 2% dane nájdete na stránke rozhodni.sk.