Naše ciele

VlnaCervena

1.

Obnova
Mlynského
náhonu

Obnovou zachovanej časti Mlynského náhonu a vrátením vody do jeho pôvodného koryta chceme vytvoriť hodnotný mestotvorný prvok a vyhľadávané oddychové miesto.

ZISTIŤ VIAC

2.

Voda
v meste
a biokoridor

Pozdĺž Mlynského náhonu chceme vytvoriť súvislý biokoridor s environmentálnymi a spoločenskými funkciami a prepojiť ho na ďalšiu zeleň a iné prvky súvisiace s vodou.

Obnovou pôvodných potokov chceme priviesť viac vody do mesta a umožniť realizáciu environmentálnych projektov naviazaných na vodu.

ZISTIŤ VIAC

3.

Účasť
verejnosti
na obnove

Chceme zabezpečiť účasť laickej i odbornej verejnosti na celom procese obnovy Mlynského náhonu, na definícii požiadaviek, pri výbere alternatívnych riešení a na kontrole pri realizácii jednotlivých etáp

ZISTIŤ VIAC

Aktuality

VlnaCervena
SlovenskejJednotySVodouVychod Nezaradené
22. augusta 2019

Prehrádzka po 20 rokoch opäť funkčná

Na základe iniciatívy nášho občianskeho združenia bola asi po 20 rokoch odstránená betónová nadstavba na prehrádzke na ulici Slovenskej jednoty. Nadstavba bola postavená z dôvodu potreby vzdutia hladiny Mlynského náhonu…
74Burin Nezaradené
30. júla 2019

74 burín Mlynského náhonu

V pondelok 22. júla 2019 sme uskutočnili úvodné stretnutie s občanmi s názvom “Obnovme Mlynský náhon”. Dovolím si k stretnutiu napísať niekoľko poznámok. Záujem o obnovu Mlynského náhonu Vysoký záujem…
Gregorek Nezaradené
30. júla 2019

Robert Gregorek: Dozrel čas na zmenu

Milí obdivovatelia aj oponenti súčasného diania okolo Mlynského náhonu! Snaha pohnúť sa z dlhodobo patového stavu poriadne rozprúdila debatu o tom, čo je správne a čo nie je. Určite sa…

Naša vízia

Sme občianske združenie s ambíciou obnoviť Mlynský náhon v jeho pôvodnom koryte a vytvoriť súvislý biokoridor pozdĺž celého vodného toku s mestotvornými, enviromentálnymi a  spoločenskými funkciami.

Galéria

VlnaCervena