Naše ciele

VlnaCervena

1.

Obnova
Mlynského
náhonu

Obnovou zachovanej časti Mlynského náhonu a vrátením vody do jeho pôvodného koryta chceme vytvoriť hodnotný mestotvorný prvok a vyhľadávané oddychové miesto.

ZISTIŤ VIAC

2.

Voda
v meste
a biokoridor

Pozdĺž Mlynského náhonu chceme vytvoriť súvislý biokoridor s eviromentálnymi a spoločenskými funkciami a prepojiť ho na ďalšiu zeleň a iné prvky súvisiace s vodou.

Obnovou pôvodných potokov chceme priviesť viac vody do mesta a umožniť realizáciu enviromentálnych projektov naviazaných na vodu.

ZISTIŤ VIAC

3.

Účasť
verejnosti
na obnove

Chceme zabezpečiť účasť laickej i odbornej verejnosti na celom procese obnovy Mlynského náhonu, na definícii požiadaviek, pri výbere alternatívnych riešení a na kontrole pri realizácii jednotlivých etáp

ZISTIŤ VIAC

Aktuality

VlnaCervena
74Burin Nezaradené
30. júla 2019

74 burín Mlynského náhonu

V pondelok 22. júla 2019 sme uskutočnili úvodné stretnutie s občanmi s názvom “Obnovme Mlynský náhon”. Dovolím si k stretnutiu napísať niekoľko poznámok. Záujem o obnovu Mlynského náhonu Vysoký záujem…
Gregorek Nezaradené
30. júla 2019

Robert Gregorek: Dozrel čas na zmenu

Milí obdivovatelia aj oponenti súčasného diania okolo Mlynského náhonu! Snaha pohnúť sa z dlhodobo patového stavu poriadne rozprúdila debatu o tom, čo je správne a čo nie je. Určite sa…
Komar Nezaradené
1. júla 2019

Spôsobuje Mlynský náhon premnoženie komárov?

V uplynulých dňoch sme zaznamenali niekoľko sťažností občanov na komáre, ktorých zvýšený počet údajne pociťujú obyvatelia okolia Mlynského náhonu. Pozrime sa na problematiku tohto nepríjemného bodavého hmyzu podrobnejšie. Mlynský náhon…

Naša vízia

Sme občianske združenie s ambíciou obnoviť Mlynský náhon v jeho pôvodnom koryte a vytvoriť súvislý biokoridor pozdĺž celého vodného toku s mestotvornými, enviromentálnymi a  spoločenskými funkciami.

Galéria

VlnaCervena