2% dane
z príjmu

Darujte 2% vašej dane z príjmu a podporte obnovu Mlynského náhonu v Košiciach.

Naše ciele

VlnaCervena

1.

Obnova
Mlynského
náhonu

Obnovou zachovanej časti Mlynského náhonu a vrátením vody do jeho pôvodného koryta chceme vytvoriť hodnotný mestotvorný prvok a vyhľadávané oddychové miesto.

VlnaZlta
ZISTIŤ VIAC

2.

Voda
v meste
a biokoridor

Pozdĺž Mlynského náhonu chceme vytvoriť súvislý biokoridor s environmentálnymi a spoločenskými funkciami a prepojiť ho na ďalšiu zeleň a iné prvky súvisiace s vodou.

Obnovou pôvodných potokov chceme priviesť viac vody do mesta a umožniť realizáciu environmentálnych projektov naviazaných na vodu.

ZISTIŤ VIAC

3.

Účasť
verejnosti
na obnove

Chceme zabezpečiť účasť laickej i odbornej verejnosti na celom procese obnovy Mlynského náhonu, na definícii požiadaviek, pri výbere alternatívnych riešení a na kontrole pri realizácii jednotlivých etáp

ZISTIŤ VIAC

Aktuality

VlnaCervena
BagerNaCarskeho Nezaradené
4. decembra 2019

Nová prehrádzka pri Čárskeho ulici je vo výstavbe

4. decembra 2019 sa začala výstavba prehrádzky v Mlynskom náhone pri mostíku na Čárskeho ulici. Prehrádzka bude umiestnená asi 10 metrov pred mostíkom. Postavenie prehrádzky iniciovalo naše občianske združenie, ako…
BrehSOdpadkamiASBagrom Nezaradené
23. novembra 2019

Čistenie Mlynského potoka

Mlynský potok, ktorým odteká voda zo zachovanej časti Mlynského náhonu do Hornádu, bol desaťročia prehliadaný, zanedbávaný a ponechaný napospas všetkému negatívnemu, čo sa mohlo v tejto oblasti vyskytnúť. Výsledkom sú…
SlovenskejJednotySVodouVychod Nezaradené
22. augusta 2019

Prehrádzka po 20 rokoch opäť funkčná

Na základe iniciatívy nášho občianskeho združenia bola asi po 20 rokoch odstránená betónová nadstavba na prehrádzke na ulici Slovenskej jednoty. Nadstavba bola postavená z dôvodu potreby vzdutia hladiny Mlynského náhonu…

Naša vízia

Sme občianske združenie s ambíciou obnoviť Mlynský náhon v jeho pôvodnom koryte a vytvoriť súvislý biokoridor pozdĺž celého vodného toku s mestotvornými, enviromentálnymi a  spoločenskými funkciami.

Galéria

VlnaCervena