Naše ciele

VlnaCervena

1.

Obnova
Mlynského
náhonu

Obnovou zachovanej časti Mlynského náhonu a vrátením vody do jeho pôvodného koryta chceme vytvoriť hodnotný mestotvorný prvok a vyhľadávané oddychové miesto.

ZISTIŤ VIAC

2.

Voda
v meste
a biokoridor

Pozdĺž Mlynského náhonu chceme vytvoriť súvislý biokoridor s eviromentálnymi a spoločenskými funkciami a prepojiť ho na ďalšiu zeleň a iné prvky súvisiace s vodou.

Obnovou pôvodných potokov chceme priviesť viac vody do mesta a umožniť realizáciu enviromentálnych projektov naviazaných na vodu.

ZISTIŤ VIAC

3.

Účasť
verejnosti
na obnove

Chceme zabezpečiť účasť laickej i odbornej verejnosti na celom procese obnovy Mlynského náhonu, na definícii požiadaviek, pri výbere alternatívnych riešení a na kontrole pri realizácii jednotlivých etáp

ZISTIŤ VIAC

Aktuality

VlnaCervena
Kaciatka Nezaradené
10. júna 2019

Na Mlynskom náhone sa postupne obnovuje život

Významným krokom k obnove prirodzených biologických procesov vo vode a na brehoch Mlynského náhonu bolo, že Mesto Košice a správca Mlynského náhonu Správa mestskej zelene v Košiciach akceptovali našu požiadavku…
Clanok_Hrabovsky_PremenyMN Nezaradené
28. apríla 2019

Premeny Mlynského náhonu

Ing. Otakár Hrabovský je Košičan a odborník v oblasti vodohospodárskych stavieb. Je zároveň svedkom premien Mlynského náhonu a členom kolektívu, ktorý projektoval jeho súčasnú podobu. Mlynský náhon v podobe, keď…
Clanok_MlynskyNahonOcamiJehoSpravcu Nezaradené
25. apríla 2019

Mlynský náhon očami jeho správcu

Rozhovor o prevádzke, o súčasnom stave, problémoch a nákladoch na údržbu Mlynského náhonu nám poskytla zastupujúca riaditeľka Správy mestskej zelene Ing. Marta Popríková. Ako dlho sa Správa mestskej zelene stará…

Naša vízia

Sme občianske združenie s ambíciou obnoviť Mlynský náhon v jeho pôvodnom koryte a vytvoriť súvislý biokoridor pozdĺž celého vodného toku s mestotvornými, enviromentálnymi a  spoločenskými funkciami.

Galéria

VlnaCervena