Obnovenie prehrádzky na Tomášikovej ulici

By 23. júna 2019 11 júla, 2019 Nezaradené
PrehradzkaTomasikova

Členovia občianskeho združenia Mlynský náhon, o. z. v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach a Magistrátom mesta Košice obnovili roky nefunkčnú prehrádzku na Tomášikovej ulici. Aktivisti osadili drevené dosky do existujúcej oceľovej konštrukcie, vďaka čomu došlo k vzdutiu hladiny Mlynského náhonu na jeho hornom toku. Obnovenie prehrádzky sledovalo niekoľko cieľov, ktoré majú zlepšiť biotop vo vode i na okolitých brehoch.

LeknaCervene

Kvitnúce lekná potešia okoloidúcich chodcov

Prepadajúca voda cez prehrádzku zlepšuje kyslíkový režim vo vode, jej vírenie a prevrstvenie, čo nepochybne prispeje k redukcii negatívnych biologických procesov predovšetkým v horúcich letných dňoch. Vzdutie hladiny nad prehrádzkou spôsobilo zaplavenie dlhodobo obnaženého dna Mlynského náhonu vodou pri moste na Hlinkovej ulici, čím sa vytvorili podmienky pre obnovu života tejto rokmi zanedbanej a neestetickej časti vodného toku.

Obnovenie prehrádzky zároveň odhalilo, že doteraz nastavený prítok vody bol nedostatočný, čo podporovalo tvorbu negatívnych biologických procesov vo vode i na brehoch. Množstvo pritekajúcej vody a prevádzková výška hladiny nad prehrádzkou boli nastavené podľa pokynov Ing. Otakára Hrabovského, projektanta Mlynského náhonu a v súlade s platným Manipulačným poriadkom.

Členovia nášho združenia tiež vysadili niekoľko lekien a brehových rastlín, ktoré venovala Botanická záhrada UPJŠ, a ktoré spestria existujúcu flóru a potešia obyvateľov a návštevníkov Mlynského náhona.