All Posts By

Mlynský Náhon

Nezaradené

Čistenie Mlynského potoka

Mlynský potok, ktorým odteká voda zo zachovanej časti Mlynského náhonu do Hornádu, bol desaťročia prehliadaný, zanedbávaný a ponechaný napospas všetkému negatívnemu, čo sa mohlo v tejto oblasti vyskytnúť. Výsledkom sú…
Mlynský Náhon
23. novembra 2019
Nezaradené

74 burín Mlynského náhonu

V pondelok 22. júla 2019 sme uskutočnili úvodné stretnutie s občanmi s názvom “Obnovme Mlynský náhon”. Dovolím si k stretnutiu napísať niekoľko poznámok. Záujem o obnovu Mlynského náhonu Vysoký záujem…
Mlynský Náhon
30. júla 2019