Prehrádzka po 20 rokoch opäť funkčná

By 22. augusta 2019 23 augusta, 2019 Nezaradené
SlovenskejJednotySVodouVychod

Na základe iniciatívy nášho občianskeho združenia bola asi po 20 rokoch odstránená betónová nadstavba na prehrádzke na ulici Slovenskej jednoty. Nadstavba bola postavená z dôvodu potreby vzdutia hladiny Mlynského náhonu počas podujatia Košické Benátky, čím bola zabezpečená splavnosť pre “gondoly” od Ryby na Aničke po mólo na Alešovom nábreží. Nadstavba však trvalo bránila pretekaniu vody cez hlavu prehrádzky a voda odtekala jej spodnou časťou cez otvorený výpustný otvor.

SlovenskejJednotySNadstavbouJuh

Prehrádzka s betónovou nadstavbou bez prepadu vody

Odstránením betónovej nadstavby a uzavretím výpustného otvoru bola dosiahnutá pôvodne projektovaná funkčnosť prehrádzky. Prepadajúca voda, ktorá sa nasycuje kyslíkom a prevrstvuje, bude mať pozitívny vplyv na biologické procesy v koryte a na kvalitu vody v úseku pod prehrádzkou. Nová podoba prehrádzky určite poteší okoloidúcich chodcov.

Zbúranie finančne zabezpečil správca vodného toku, Správa mestskej zelene v Košiciach, a práce vykonala košická firma PraZem, s.r.o., ktorej pracovníkom patrí uznanie za to, že dokázali odstrániť nadstavbu bez vypustenia vody z koryta.