Monthly Archives

november 2019

Nezaradené

Čistenie Mlynského potoka

Mlynský potok, ktorým odteká voda zo zachovanej časti Mlynského náhonu do Hornádu, bol desaťročia prehliadaný, zanedbávaný a ponechaný napospas všetkému negatívnemu, čo sa mohlo v tejto oblasti vyskytnúť. Výsledkom sú…
Mlynský Náhon
23. novembra 2019