Mokraďový biotop v Mlynskom náhone

Poďakovanie

Mokraď v Mlynskom náhone vybudovali členovia nášho občianskeho združenia a dobrovoľníci, ktorí v tejto lokalite buď bývajú, alebo ju navštevujú, alebo im Mlynský náhon natoľko prirástol k srdcu, že sa tu dobre cítia a zveľaďujú ho.

Toto hodnotné dielo nemohlo vzniknúť bez finančnej podpory sponzorov a bez spolupráce s partnermi, ktorí zabezpečili materiál a technické a strojové vybavenie potrebné na zhotovenie mokrade.

Návrh, konštrukciu mokrade, sortiment vysadených vodných a močiarnych rastlín, ako aj podklady k informačnej tabuli umiestnenej pri mokradi a na web stránke, zabezpečili košickí odborníci z rôznych vedných odborov.

K starostlivosti o túto lokalitu a jej zveľadenie výsadbou stromov, zberom odpadkov a nečistôt, ale aj zhotovením a osadením búdok pre vtákov a netopierov, či poskytnutím elektrickej prípojky, prispeli aj ďalšie organizácie a žiaci základných škôl v blízkosti Mlynského náhonu.

Všetkým patrí veľké poďakovanie.

Generálny sponzor

Nadácia VSE

Sponzori

WWF Slovensko, občianske združenie

Dopravné staviteľstvo Bardejov, s. r. o.

Partneri

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach

Mesto Košice

Správa mestskej zelene v Košiciach

Katedra zoológie

Ústavu biologických a ekologických vied UPJŠ v Košiciach

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Spolupracujúce organizácie a dobrovoľníci

Základná škola Tomášikova 31, Košice
Spojená škola, Odborárska 2, Košice
KPMG Slovensko spol. s r. o.
DMC Slovakia, s. r. o.