Mokraďový biotop v Mlynskom náhone

Hmyz a opeľovače

Autor: doc. RNDr. Andrej Mock, PhD.

Zelený svet, ktorý nás obklopuje, predstavuje veľmi pestrú zložku živej prírody a zároveň obrovskú a výkonnú solárnu elektráreň. Kyslík, ktorý dýchame, potravu, ktorú potrebujeme, drevo, papier, liečivá, farbivá, kozmetické prípravky, ale i miesto oddychu sú pestré spoločenstvá rastlín. Väčšina rastlín okolo nás tvorí okrem oporných, zásobných častí a zelených plôch z času na čas aj zložité rozmnožovacie orgány – kvety. Ich úžasná pestrosť je poznávacím kódom pre živočíchy, ktoré označujeme ako opeľovače. Rastliny, obmedzené v pohybe, uzavreli už v prvohorách kontrakt s množstvom „zásielkovní“, ktorými sú živočíchy – opeľovače.

Zlatoň obyčajný

Opeľovače sa vlastne živia rastlinami a rýchlo a presne roznášajú samčie pohlavné bunky rastlín ukryté v peľových zrnkách, ktoré produkujú kvety. V teplejších, najmä slnečných a bezveterných dňoch, niekedy aj v noci, kvety zvolávajú vôňou alebo aj pachom a farebnými obrazcami opeľovače, kŕmia ich veľmi výživným nektárom a popri tom im na telo lepia peľ. Opeľovače zbierajú nektár rýchlo, vedia, že ponuka lákavej odmeny trvá krátko. Navštevujú mnoho kvetov a prenesú peľ z kvetu na kvet, z rastliny na rastlinu. Vďaka tomu dôjde k opeleniu a oplodneniu kvetov a rastlina produkuje plody so semenami. Niektoré opeľovače navštívia široké spektrum rastlín, iné sa špecializujú len na kvety jedného druhu rastliny. Opeľovače sú pestrou skupinou živočíchov, často navzájom neprítomných. V našich podmienkach je  to prevažne hmyz -blanokrídlovce, dvojkrídlovce, motýle, chrobáky, v exotických krajinách nájdeme aj opeľujúce vtáky a cicavce. Opeľujú kvety samostatne alebo v skupinách rojoch.

Pestrica pruhovaná

Dlhá spolupráca – koevolúcia – rastlín a živočíchov vyústila do špecifických tvarov kvetov aj opeľovačov, dorozumievacích znakov, zladili sa ich nároky na prostredie a čas aktivity. Opeľovače nedokážu žiť bez svojich rastlín a platí to aj opačne. Obzvlášť v meste si môžeme uvedomiť, že zástavbou prirodzených biotopov zaniklo životné prostredie rastlín a živočíchov, a pretrhli sa väzby medzi rastlinami a opeľovačmi. Len pomaly nám dochádza, že mestská zeleň nemá slúžiť iba ako dekorácia priestoru, ale má mnoho dôležitých služieb. Dlhodobo tu však zeleň bez opeľovačov neprežije.

Aktuálna zmena vegetácie a jej obhospodarovania na brehoch a v plytkých úsekoch Mlynského náhonu má okrem estetického prínosu za cieľ vytvoriť stabilné a pestré spoločenstvá rastlín a živočíchov, ponúknuť pestrú ponuku potravy a úkrytov pre mnoho druhov opeľovačov v priebehu celej vegetačnej sezóny. Včely, čmele, osy a osičky, pestrice, lišaje a iné denné i nočné motýle, zlatone môžeme pozorovať na kvetoch kvitnúcich pri a v Mlynskom náhone. Návrat opeľovačov do mesta pocítia aj záhradkári v okolí, ktorým budú ovocné stromy a úžitkové rastliny prinášať bohatšiu úrodu. Prírodovedci toto formujúce sa spoločenstvo budú pravidelne študovať a prinášať aj verejnosti nové poznatky o tom, nakoľko je tento zámer úspešný.

Mäta vodná je bohatá na nektár

Výsadba a prirodzené rozrastanie rastlín na brehoch a v plytčinách Mlynského náhonu má pre opeľovače dvojaký prínos: popri zdroji vody na pitie a bahna na stavbu príbytkov tu nájdu výdatný zdroj nektáru v kvetoch. Ak má rastlina počas celej vegetačnej sezóny dostatok vody, tvorí počas kvitnutia dostatok nektáru, pretože nemusí šetriť s vodou. To neplatí pre rastliny, ktoré rastú v suchšom prostredí a nektár do kvetov produkujú nepravidelne.
Stromy na brehoch Mlynského náhonu, ktoré majú dužinaté plody, napríklad baza čierna alebo moruša, budú mať po opelení oveľa bohatšiu úrodu. Tá spestrí potravnú ponuku napríklad vtákom, ale i hmyzu a rybám.