Mokraďový biotop v Mlynskom náhone

Mokraď a jej význam v meste

Autor: doc. RNDr. Andrej Mock, PhD.

Ostrov s vodnými a močiarnymi rastlinami

Mokrade sú špecifické miesta na povrchu zeme. Ide hlavne o miesta s často alebo trvalo podmáčanou pôdou, napríklad terénne priehlbne, alebo miesta zaplavené nehlbokou vodou. Zvyčajne sa na týchto miestach vytvára osobité spoločenstvo mokraďových rastlín, ktoré viažu a pútajú mnoho uhlíka a majú intenzívne prírastky biomasy. Mokrade patria k najproduktívnejším ekosystémom.

Aj brehy rieky môžu mať charakter mokrade, ak nie sú strmé a je  tu dosť sedimentu a dobre vyvinutá vegetácia. Ešte častejšie ako v hlavnom koryte vodného toku sa mokrade vyvíjajú v bočných ramenách a záplavovom území riek. Význam mokradí v krajine je mimoriadny, keďže sú zdrojom vody a majú vysokú biodiverzitu. Migrujú sem živočíchy a prežívajú tu rastliny citlivé na klimatické výkyvy. Mokraď si dlhodobo udržuje stabilnú mikroklímu. Vysúšanie krajiny a regulácia riek vedie k zániku mokradí a ochudobneniu krajiny. S mokraďami zanikajú miesta reprodukcie napríklad kôrovcov, hmyzu, rýb alebo obojživelníkov.

Prehrádzka na Čárskeho ulici

V minulosti silne regulované koryto a brehy Mlynského náhonu dlhé roky fungovalo skôr ako prietočný bazén a nie ako vodný tok so systémom mokradí. Dnes sa situácia mení. Renaturalizácia častí koryta s vytvorením plytčín a zátočín je prvým krokom k výraznej premene Mlynského náhonu, smerujúcej k sformovaniu plnohodnotného ekosystému systému pririečnych mokradí. Môžeme len zvedavo očakávať, ako takéto pozitívne úpravy krok po kroku prilákajú stále pestrejšiu flóru a faunu. Mokraď plná farieb a bohatej vegetácie, so zvukmi hmyzu a spevom vtákov či žiab, bude v blízkej budúcnosti magnetom aj pre návštevníkov.