Vyhlásenie krajinársko-urbanistickej súťaže

Mesto Košice v spolupráci s občianskym združením Mlynský náhon vyhlásilo dňa 30. júla 2020 krajinársko-urbanistickú súťaž Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach.