Revitalizácia Mlynského náhonu

VlnaCervena

Prieskum názorov verejnosti bol ukončený v nedeľu 23. februára 2020.

Záznam zo stretnutia s občanmi 11. februára 2020

Výsledky prieskumu