Krajinársko-urbanistická súťaž

Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach

Prezentácia zadania a reakcie súťažiacich

Prehliadka riešeného
územia

Prezentácia zadania bola zrealizovaná formou prehliadky riešeného územia od kruhového objazdu na Masarykovej ulici po ľavom brehu Mlynského náhonu k vodnej nádrži Ryba a potom späť ku kruhovému objazdu po pravom brehu vodného toku.

Výklad bol zameraný za upriamenie pozornosti súťažiacich na problematické úseky, prevádzkový režim vodného toku, širšie vzťahy, environmentálne otázky a ďalšie skutočnosti, ktoré je potrebné zapracovať do riešenia.

Počas prehliadky bolo zodpovedaných množstvo otázok, napríklad k doprave a parkovaniu, faune a flóre a zimnému a letnému režimu vodného toku.

Po ukončení prehliadky riešeného územia súťažiaci prejavili záujem zoznámiť sa s územím pôvodného koryta Mlynského náhonu, čo sme akceptovali a pokračovali sme v prehliadke smerom po Štefánikovej ulici, cez Mestský park, až k letnému kúpalisku Červená hviezda.

Bezprostredné reakcie súťažiacich
po prehliadke

Michal Beňo, Flera, s.r.o., Praha:
Ide podľa mňa o veľmi lukratívny priestor pre Košičanov. Pamätám si ho ešte z detstva. Veľkú nevýhodu vidím napríklad v tom, že tade chodíme už tri hodiny a nemáme si kde poriadne sadnúť. Momentálne na Mlynskom náhone nič ľudí k tomuto priestoru neťahá. Pozitívum vidím v tom, že my, architekti, môžeme práve pritiahnuť ľudí bližšie k vode.

Tomáš Hanáček, Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD., Bratislava:
Sme veľmi milo prekvapení. To prostredie ponúka širokú škálu možností ako uchopiť tento úžasný fenomén vodného prvku v meste. Myslíme si, že ide o skvelý priestor, ktorý treba len trošku rozkódovať a citlivo uchopiť. Mlynský náhon ponúka výborné rekreačné zóny. Tešíme sa, že sme boli vybraní do druhého kola súťaže a táto prehliadka bola pre nás ako pre súťažiacich veľmi informačne nasýtená. Takéto dobré podklady k súťaži som už dávno nevidel. Nás už len čaká príjemná práca zhmotniť naše vízie do návrhu.

Tomáš Pozdech, 2M ateliér architektúry, s.r.o., Bratislava:
Mlynský náhon je miesto, ktoré má obrovský potenciál. Je vidieť, že má históriu a ľudí okolo, ktorí chcú tento priestor niekam dostať. Myslím, že to môže naštartovať nielen Košice, ale aj iné mestá, lebo je to fakt projekt, ktorý sa len tak nevidí.

Zuzana Jančovičová, IMG+, Rotterdam:
Počas včerajšej prehliadky územia sme si uvedomili, aký veľký potenciál Mlynský náhon pre mesto Košice predstavuje. Voda dokáže byť nie len výborným mestotvorným elementom, ale ak je správne poňatá, tok a jeho bezprostredné okolie dokáže podporiť modro-zelenú infraštruktúru mesta. Taktiež nás veľmi potešilo nadšenie občianskeho združenia Mlynský náhon a ambícia mesta o spoločenskú a environmentálnu udržateľnosť.

Tomáš Boroš, DOXA, s.r.o., Košice:
Priestor Mlynského náhonu predstavuje pre Košice veľkú výzvu. Vďaka skvelej práci neziskovej organizácie, ktorá sa už dlhší čas snaží presviedčať všetkých zainteresovaných o jeho veľkej hodnote, sa už mnoho dobrého podarilo spraviť, a verím, že sa nám, architektom, podarí čo najlepšie nadviazať na tieto intervencie a vytvoríme ucelenú, krátkodobú, no aj dlhodobú víziu pre toto unikátne miesto. Na utorkovom workshope bolo jasne cítiť ako veľmi záleží mestu, neziskovej organizácií a verejnosti na tom, aby sa košický Mlynský náhon vrátil v celej svojej paráde späť Košičanom.